چاپ

ملاقات حضوری با مسئولین شرکت اب و فاضلاب شهری استان سمنان

 
سمت روز ملاقات  تلفن هماهنگی  موضوع ملاقات  توضیحات 
 مدیر عامل  سه شنبه ها با تعیین وقت قبلی   02333452831  موضوع ملاقات در فرم مربوطه ثبت می شود و در صورت نیاز به مسئول مربوطه ارجاع می خورد  هماهنگی قبلی با دفتر مدیریت لازم است
 مدیران مناطق  همه روزه با هماهنگی قبلی  تماس با مدیران مناطق  امور مربوط به آب و فاضلاب منطقه مربوطه و در چارچوب وظایف مدیر   مراجعه به شرح وظایف در بخش درباره شرکت از منوی اصلی
 معاونین شرکت  همه روزه با هماهنگی قبلی  تماس با معاونین شرکت  منطبق با شرح وظایف  مراجعه به شرح وظایف در بخش درباره شرکت از منوی اصلی
شمارش تعداد بازدید 10081
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0