چاپ

معاونین شرکت

 

حجت اله زین علیان
معاون مالي و پشتيباني
تلفن تماس : 02333446522
تلفن همراه:09125321061
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 20
آدرس پست الکترونیک:mali(at)sww.ir

سعید شایگان
معاون منابع انسانی و تحقیقات
تلفن تماس : 02331226212
تلفن همراه:09122318121
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد ( ساختمان شهیددیابی)- اتاق 19
آدرس پست الکترونیک:s.shaygan(at)sww.ir
مجید امیدی
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه گذاری
تلفن تماس : 02331226281
تلفن همراه:09127317487
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد (شهید اکرم)- طبقه 2 - اتاق 15
آدرس پست الکترونیک:m.omidi(at)sww.ir
نادر قدس
معاون بهره برداری و توسعه آب 
تلفن تماس :02333350712
تلفن همراه: 09123313268
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک:fani(at)sww.ir
علی معینیان
معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب
تلفن تماس : 02333347677
تلفن همراه: 09122316493
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک : n.ghods(at)sww.ir
کوروش خاموشی
معاون خدمات مشترکین و درآمد
تلفن تماس :02333432324
تلفن همراه:
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد(شهید اکرم)- طبقه اول- اتاق 9
آدرس پست الکترونیک :moshtarakin(at)sww.ir

 

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1401/05/23
شمارش تعداد بازدید 9814
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0