چاپ

معاونین شرکت

 

سعید شایگان
معاون منابع انسانی و تحقیقات
تلفن تماس : 02331226212
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد ( ساختمان شهیددیابی)- اتاق 19
آدرس پست الکترونیک:s.shaygan(at)sww.ir

علی اصغر دیابی
سرپرست معاونت مالي و پشتيباني
تلفن تماس : 02333446522
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 20
آدرس پست الکترونیک:mali(at)sww.ir

dayabi.jpg
مجید امیدی
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمایه گذاری
تلفن تماس : 02331226281
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد (شهید اکرم)- طبقه 2 - اتاق 15
آدرس پست الکترونیک:m.omidi(at)sww.ir
احمدرضا دوست‌محمدی
معاون بهره برداری و توسعه آب 
تلفن تماس :02333350712
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک:fani(at)sww.ir
علی معینیان
معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب
تلفن تماس : 02333347677
آدرس دفتر : ساختمان شماره دو ستاد(شهید جعفریان) - طبقه اول - روبروی آسانسور- اتاق معاونین
آدرس پست الکترونیک : n.ghods(at)sww.ir
سیدجواد کیا
سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد
تلفن تماس :02331226271
آدرس دفتر : ساختمان شماره سه ستاد(شهید اکرم)- طبقه اول- اتاق 9
آدرس پست الکترونیک :moshtarakin(at)sww.ir
kia.jpg

 

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1403/04/23
شمارش تعداد بازدید 11946
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0