پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  اقلام آماری شرکت - پایان 1399


   

  شناسنامه صفحه

  عنوان صفحه: امار و عملکرد
  مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
  ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
  تاریخ آخرین ویرایش: 1400/05/20
  5.7.2.0
  گروه دورانV5.7.2.0