پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  اقلام آماری شرکت - شهریور 1399   

  شناسنامه صفحه

  عنوان صفحه: امار و عملکرد
  مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
  ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
  تاریخ آخرین ویرایش: 1399/08/19
  5.7.2.0
  گروه دورانV5.7.2.0