چاپ

معرفی و ارتباط با کارشناسان سایت

سمت کارشناس نام تلفن تماس
کارشناس فنی و ادمین سایت سعیده حسن آبادی 31226253
کارشناس مشترکین علی تشکری 31226286
کارشناس آمار سحر صفرپور 31226290
دفتر تحقیقات و توسعه مدیریت ملیحه سادات ملک جعفریان 31226208
دفتر توسعه پایدار‌ ربابه لطفعلیان 31226298
کارشناس قراردادها محمد صوفی آبادی 33320913
کارشناس روابط عمومی شهرام نور 31226219
دفتر بحران سعید کرک آبادی 31226300
کارشناس بررسی‌های اقتصادی سحر صفرپور 31226290
کارشناس GIS مجتبی طیبی 31226205
رابط فرهنگی و نماز مجتبی طیبی 31226205

پیش‌شماره تلفن‌های استان سمنان 023 می‌باشد

شمارش تعداد بازدید 9520
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0