جمعه, 9 خرداد 1399
چاپ

شماره تلفن هاي مراکز رسيدگي به حوادث و اتفاقات شبكه آب و فاضلاب

سامانه 122 آبفای شهری استان سمنان، به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مربوط به حوادث آب شهروندان محترم استان می باشد. شهروندان استان می توانند در صورت مشاهده هرگونه نقص در ارائه خدمات و یا خرابی در شبکه و انشعابات آب، با سامانه 122 تماس گرفته و شرکت آب و فاضلاب را مطلع نمایند.

سایر شماره های اتفاقات مناطق از این قرار است

اتفاقات سمنان 33328492-33328000
اتفاقات شاهرود 32341080
اتفاقات دامغان 35252221 – 35242004
اتفاقات گرمسار 34522090-34543129
اتفاقات مهدیشهر 33624080

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0