چاپ

شماره تلفن هاي مراکز رسيدگي به حوادث و اتفاقات شبكه آب و فاضلاب

سامانه 122 آبفای شهری استان سمنان، به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مربوط به حوادث آب شهروندان محترم استان می باشد. شهروندان استان می توانند در صورت مشاهده هرگونه نقص در ارائه خدمات و یا خرابی در شبکه و انشعابات آب، با سامانه 122 تماس گرفته و شرکت آب و فاضلاب را مطلع نمایند.

سایر شماره های اتفاقات مناطق از این قرار است

اتفاقات سمنان 33328492-33328000
اتفاقات شاهرود 32341080
اتفاقات دامغان 35252221 – 35242004
اتفاقات گرمسار 34522090-34543129
اتفاقات مهدیشهر 33624080

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: گزارش حوادث و اتفاقات
مرجع اطلاعات: مرکز ارتباطات مردمی 122
ویرایش کننده : کارشناس سایت     ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/06/23
شمارش تعداد بازدید 23647
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0