چاپ

 

معرفی مدیران عامل شرکت از ابتدای تاسیس

 

ردیف

 نام

زمان تصدی 

 

 1  مهندس حسین طنانی 1370 لغایت 1372 
 2  مهندس مهرداد کاشانی 1372 لغایت 1376 
 3  مهندس سید عباس موسوی محمدی 1376 لغایت 1377 
 4  مهندس علی اکبر علیمرادی 1377 لغایت 1381 
 5  مهندس علی محمدی ارانی 1381 لغایت 1385 
 6 دکتر حمیدرضا تشیعی 1385 لغایت 1386
 7 مهندس مرتضی عزالدین 1386 لغایت 1390
 8 مهندس عباس تجلی 1390لغایت 1393
 8 دکتر محمد طاهری 1393لغایت 1402 taheri.jpg

 

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 9067
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0