پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
1400-2آگهي شناسایي متقاضی سرمایه گذا ری احداث تاسیسات فاضلاب شهر مجن به روش بیع متقابل مزايده 1400/04/211400/05/171400/04/301400/05/16مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: مناقصه و مزایده
مرجع اطلاعات: دفتر حقوقی و امور قراردادها
ویرایش کننده : کارشناس امور قراردادها  ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش:
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0