پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 30 فروردين 1398
مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
22-97مزایده عمومی فروش پساب خروجی از تاسیسات نمک زدایی (RO) شهرسرخه مزايده 1397/10/221398/02/091397/10/291397/11/09مشاهده اطلاعات کامل
23-97خرید کنتورآب سایز "2/1 مناقصه 1397/10/221398/02/081397/10/261397/11/07مشاهده اطلاعات کامل
21-97اجرای خط انتقال آب از پارک سوکان به شبکه توزیع داخل شهر سمنان یک مرحله ای 1397/10/181398/02/071397/10/231397/11/03مشاهده اطلاعات کامل
20-97حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شاهرود یک مرحله ای 1397/10/161398/02/011397/10/201397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو
V5.2.1.0