پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 2 اسفند 1398
آمار و عملکرد

  تاريخ ايجاد : 1394/05/24 اندازه پرونده: 571439 bytes
   تاريخ ايجاد : 1393/08/27 اندازه پرونده: 1572631 bytes
    تاريخ ايجاد : 1392/12/25 اندازه پرونده: 1105586 bytes
     تاريخ ايجاد : 1392/01/24 اندازه پرونده: 917133 bytes

      شناسنامه صفحه اصلی

      مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
      عنوان صفحه: صورت های مالی
      ویرایش کننده : کارشناس رایانه    ارتباط با کارشناس
      تاریخ آخرین ویرایش: 1394/05/24
      5.5.8.0
      گروه دورانV5.5.8.0