پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 30 فروردين 1398
آمار و عملکرد

  تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 48223 bytes
   تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 45210 bytes
    تاريخ ايجاد : 1397/04/09 اندازه پرونده: 43339 bytes
     تاريخ ايجاد : 1396/05/16 اندازه پرونده: 87365 bytes
      تاريخ ايجاد : 1396/05/16 اندازه پرونده: 81073 bytes
       تاريخ ايجاد : 1396/05/16 اندازه پرونده: 91331 bytes
        تاريخ ايجاد : 1393/02/08 اندازه پرونده: 66060 bytes
         تاريخ ايجاد : 1392/01/23 اندازه پرونده: 133041 bytes

          شناسنامه صفحه اصلی

          مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
          عنوان صفحه: شاخص های استانی
          ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
          تاریخ آخرین ویرایش: در اسناد ارائه شده است
          V5.2.1.0