پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 2 اسفند 1398
چاپ

نظام پیشنهادها شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

کلیه کارکنان ،پیمانکاران،فروشندگان، ارباب رجوع،بازنشسته ها و عموم مردم که با خدمات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در ارتباط می باشند می توانند پیشنهادهای خود را بصورت فردی یا گروهی با تکمیل فرم ارائه پیشنهادها ارایه نمایند.

 1-نحوه ارسال فرم ارایه پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادها

 پس از تکمیل فرم ارایه پیشنهادها ،فرم مزبور را می توان از یکی از روشهای زیر به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال نمود:

-حضوری با مراجعه به محل دبیرخانه نظام پیشنهادها

 - ارسال فرم به آدرس دبیرخانه نظام پیشنهادها: سمنان –بلوار بسیج – روبروی استانداری سمنان – دفتر تحقیقات

-از طریق اتوماسیون اداری(ویژه کارکنان شرکت)

 -از طریق پست الکترونیکی به آدرس Pishnahadat@sww.ir

   دریافت فرم ارائه پیشنهاد 

2-موضوع و زمینه پیشنهادها

 1-انتقال فن آوری و دانش فنی مرتبط با صنعت آب و فاضلاب«فنی»

 2-افزایش ایمنی و حفاظت کار و حفاظت از تاسیسات و اموال«ایمنی»

 3-افزایش درآمد و نقدینگی و بهبود در فرآیندهای مالی«مالی»

 4-کاهش هزینه ها،کاهش ضایعات ،دوباره کاریها،دورریزها و صرفه جویی در مواد و انرژی«صرفه جویی»

 5-افزایش رضایت مشتریان و ارباب رجوع و تکریم آنان«رضایت مشتری»

 6-افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی و افزایش رضایت شغلی«نیروی انسانی»

 7-بهبود تجهیزات و وسایل کار و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات موجود«بهبود تجهیزات و امکانات»

 8-بهبود در کارهای اداری و تسهیل در گردش کار،حذف فعالیتهای زائدو دشوار و افزایش سطح کیفی فعالیتها«امور اداری»

 9-افزایش بهداشت تن ، روان و محیط«بهداشت»

 10-بهبود خدمات رفاهی کارکنان «رفاهی»

 11-طراحی و ایده برای خدمات جدید به مشترکین«نوآوری»

 12-تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی در سازمان و بهبود در فرهنگ سازمانی «فرهنگی»

 13-اصلاح و بهبود در اجرای نظام پیشنهادها«نظام پیشنهادها»

 14-اصلاح و بهبود در سیستم مدیریت کیفیت و سیستم تعالی سازمان «بهبود مدیریت»

 15-بهبود سیستم اطلاعات مدیریت و گردش اطلاعات در سازمان «اطلاعات مدیریت »

 16-بهبود شیوه های عمل به استانداردهای صنعت آب و فاضلاب و ارتقای سطح کیفی آنها«استاندارد»

 17-بهبود در بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه های تامین، انتقال و توزیع آب و سیستم جمع آوری و انتقال فاضلاب

 18-استفاده بهینه ازبسترهای ICT و تجهیزات رایانه ای ، سیستم های یکپارچه و نرم افزارها «فن آوری و اطلاعات و امنیت»

 3-نحوه پیگیری پیشنهادهای ارایه شده

پیشنهاددهندگان می توانند جهت اطلاع از وضعیت پیشنهاد خود از طریق شماره تلفنهای 20-4449117-0231 دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری پیگیری فرمایند.

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0