چاپ

 

اهم وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل

 

- تبیین و اجرای چشم‌انداز و ماموریت شرکت هم‌راستا با صنعت آب و فاضلاب کشور

- رهبری توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های کلان و نظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به برنامه‌های استراتژیک

- تبیین هدف‌های بلندمدت در زمینه تامین و توزیع آب مشروب، جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدف‌ها و تجدید نظر منظم در هدف‌های مزبور

- تعیین حیطه فعالیت و وظائف کلیه واحدهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و تفویض اختیار مناسب و لازم به معاونین و مدیران در عین قبول مسئولیت نهایی در قبال کلیه نتایج حاصله

- برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری و راندمان فعالیت‌های اجرایی (تولید و آبرسانی، جمع‌آوری، تصفیه و دفع فاضلاب) و خدمات ستادی باهدف کاهش تدریجی هزینه تمام‌شده و دستیابی به قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات قابل توجیه با استانداردهای ملی و بین‌الملل

- نظارت بر روند برنامه‌ریزی فعالیت‌های بهره‌برداری، مهندسی و توسعه، درآمد و امور مشترکین، منابع انسانی و بهبود مدیریت، مالی و پشتیبانی، هماهنگ ساختن برنامه‌ها با یکدیگر در چارچوب هدف‌های بلندمدت شرکت براساس ملاحظات مربوط به محدودیت‌های منابع مالی و نیروی انسانی

- کنترل و پایش میزان موفقیت در حصول نتایج، اهداف و برنامه‌ها و بازبینی و بازنگری مستمر آن

- اداره امور شرکت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائی‌های شرکت براساس مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوطه

- پیگیری ونظارت بر نحوه عملیات اجرایی معاونین و مدیران امور جهت اخذ نتایج مطلوب

- تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعاتی، فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه

- نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر

- اشراف به قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های شرکت و آگاهی به روز از کلیات عوامل تاثیرگذار، تعرفه‌ها، روند عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و همچنین پایش و تعبیر علل تاثیرات مزبور بر فعالیت‌های شرکت

- نظارت بر تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و حق تشویق و تنبیه کارکنان و سایر حالات استخدامی بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه با همکاری معاونین

- نظارت عالی بر عقد قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها

- رعایت اصول سلسله‌مراتب، خطوط ارتباطات رسمی سازمان مصوب و ایجاد استمرار و ممارست در کارکنان شرکت از نظر رعایت اصول مزبور

- حفظ تماس نزدیک با قسمت‌های مختلف شرکت و واحدهای آب و فاضلاب، انجام بازدیدهای دوره‌ای برای مشاهده وضع و طرز کار و تبادل نظر با مدیران و مسئولین مربوطه بدون دخالت مستقیم در حیطه نظارت و مسئولیت مدیران

- داشتن اطلاع دایمی و به روز از کلیات عوامل، تعرفه‌ها، عملیات و تصمیمات موثر بر امور جاری شرکت و ارزیابی و تعبیر علل و میزان و نتایج تاثیرات مزبور بر شرکت

- کوشش به منظور ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از تاسیسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژیکی ناشی از استفاده بی‌رویه از منابع آب و ایجاد فاضلاب

- اهتمام به توسعه دانش فردی و سازمانی و تقویت مدیریت و راهبری مسوولین در سطوح مختلف شرکت

- انجام سایر وظائف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف مدیر عامل
مرجع اطلاعات: معاونت منابع انسانی و تحقیقات
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1400/01/25
شمارش تعداد بازدید 10309
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0