چاپ

به نام خدا

سند خط مشی شرکت آب وفاضلاب شهری استان سمنان

بانظر داشت برنامه های راهبردی وزارت نیرو در چشم انداز 1403

شرکت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب شهری و روستایی و وظایف مندرج در اساسنامه به منظور ایجاد وبهره برداری از تاسیسات مربوط به تامین و توزیع آب بهداشتی و همچنین جمع آوری ؛انتقال و تصفیه اصولی فاضلاب با حفظ و بهره گیری بهینه از کلیه منابع در اختیار خود و با اتکاء به توانمندی نیروی انسانی متخصص و کارآمد خویش و هماهنگ با رشد فناوری و دانش روز؛با کیفیت ترین و اقتصادی ترین خدمات ممکن را ضمن انجام تعهدات قانونی و رسالت اجتماعی ؛ وبا توجه به ارتقاء و توسعه بهره وری و اصل مشتری مداری با رعایت الزامات ذیل ارایه می نمایند.

1-     تدوین و استقرار نظام جامع برنامه ریزی به منظور اعمال مدیریت صحیح و سنجش شاخص های کمی ؛ کیفی

2-      توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ؛ بازچرخانی و استفاده از پساب متناسب با محیط های پذیرنده و نوع مصرف

3-     پایش کمی و کیفی شاخص های بهداشتی آب شرب و اعمال استانداردها و مقررات لازم برای جلوگیری از ورود آلاینده های فاضلاب به محیط های پذیرنده

4-      اجرای طرحهای عملیاتی کاهش تلفات و آب بدون درآمد

5-      توسعه مدیریت ریسک بحران و پدافند غیر عامل در طراحی ؛ساخت و بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب

6-     اجرای طرحهای عملیاتی به منظور اصلاح و بازسازی تاسیسات ؛ تجهیزات و شبکه های فرسوده آب وفاضلاب

7-      اتمام طرحهای نیمه تمام و بهره برداری مرحله ایی از طرح ها در طول دوران ساخت

8-      ارتقا رضایت مشترکین از طریق استقرار نظام های پاسخگویی وبهبود مستمر فرآیند ها و اثر بخشی آنها در راستای تامین رضایت و خواسته های مشترکین

9-     تنوع بخشی به سامانه های تولید و توزیع آب بهداشتی مانند استفاده از آب شیرین کن ها؛بسته بندی آب و....

10-استفاده از سیستم های هوشمند مدیریت بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب

11-ارتقاء وتوسعه نظام جذب ؛توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی متناسب با نیازهای تخصصی و مدیریتی بخش آب وفاضلاب

12-استقرار نظام مدیریت عملکرد

13-استقرار و توسعه فناوری های نوین در فرآیند تصفیه آب وفاضلاب

14- ارتقاء و توسعه آموزش عمومی ؛ تخصصی و مدیریتی و گسترش پژوهش های کاربردی

15- استقرار نظام کنترل کیفی ؛ بازرسی فنی و تضمین کیفیت کالا؛ تجهیزات و خدمات مورد استفاده در صنعت آب وفاضلاب

16- استفرار و نهادینه سازی مدیریت دانش در راستای مستند سازی و انتقال دانش و تجارب و توسعه یادگیری

17- توسعه و ارتقا سطح مهارت های مدیریتی ؛ مشاوره ایی فنی و اجرایی در بخش های مختلف

18- توسعه نظام جانشین پروری و تامین و تربیت مدیران در کلیه سطوح

19- بستر سازی؛ حمایت و جلب مشارکت های بخش غیر دولتی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی

20- رعایت الزامات قانونی زیست محیطی و ارتقا ایمنی و سلامت کارکنان در کلیه فعالیت های صنعت آب و فاضلاب (HSE )

21- توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در طرها و پروژه های صنعت آ ب و فاضلاب

22- بهبود فضای کسب وکار ؛ توسعه خصوصی سازی و گسترش مشارکت ؛ ارتقا توانمندی بخش های خصوص و تعاونی در حوزه فعالیت های صنعت آب وفاضلاب در راستای سیاست های کلی اصل 44

23- ارتقا بهره وری در کلیه فرآیندهای مورد عمل

  

محمد طاهری

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: چشم انداز و استراتژی
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 9189
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0