چاپ

منشور اخلاقی شرکت

حضرت امام حسين«ع»:
همانا مراجعه مردم به شما از جمله نعمتهاي الهي براي شماست پس از نعمتهاي الهي آزرده خاطر نشويد.
ما اعتقاد داريم كه:
-  كالاي توليد شده تحت مسئوليت ما ،‌بعنوان مظهر پاكيهاست. بنابراين محيط كارمان را به محيطي شاداب، منظم و محيطي كه نشأت گرفته از فرهنگ كاري مان باشد تبديل مي كنيم.
-  خدمات ما موجب غنا و تعالي زندگي مردم مي شود و روابط بين ما و مردم را تقويت مي كند.
- كليد رمز موفقيت شركت در رضايت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمات به اين ويژگي پايبنديم.
- اعضاي شركت بعنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي آيند، لذا ترديدي در اثرگذاري پندار، رفتار و كردار آنها در همه مراجعين نداريم.
- مطمئنا موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آن را وسيله اي براي تامين هدفي گسترده تر كه ارائه خدمات مناسب مي باشد مي دانيم.
-   ما همواره با حفظ هويت خود، ارزشهاي ذيل را كه منبع هدايت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع مي شود را فراموش نخواهيم كرد. 
1-  در هر شرايطي به اصول اخلاقي و صفات معنوي پايبنديم.
2-  نظم، آراستگي، وقت شناسي و آمادگي براي ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعي موفقيت خود مي دانيم.
3- فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهاي تعالي خود و شركت مي دانيم.
4-  رعايت ادب، نزاكت، عدالت و انصاف را رمز بقاء‌ شركت تلقي مي كنيم. اين باورها و ارزشهاي اخلاقي تعيين كننده نوع رابطه اي است كه ما با ارباب رجوع برقرار مي كنيم.


 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: منشور اخلاقی
مرجع اطلاعات: روابط عمومی و آموزش همگانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 7265
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0