شنبه, 2 تير 1397
گزیده اخبار
تعرفه جدید شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان ابلاغ شد
مهندس خاموشی معاون خدمات مشترکین و در آمد شرکت بیان داشت :براساس مصوبات ...
واگذاری انشعاب آب به مجموعه درمانی خیریه مهد كرامت در شركت آبفای شهری استان سمنان
دکتر چاوشی استاندار محترم سمنان و هیات همراه به منظور ...
برگزاری جلسات كمیته بحران و پدافندغیرعامل در شركت آبفای شهری استان سمنان
محمودیان مدیر دفتر کمیته بحران و پدافند غیر عامل شرکت بیان داشت : این جلسات در دو روز و با حضور محمد طاهری ...
بازدید مدیرعامل آبفای شهری استان سمنان از آبفای منطقه دامغان
محمد طاهری مدیر عامل شرکت آبفای استان سمنان به اتفاق مدیر آبفای دامغان از شهرهای ....
شناسایی انشعابات غیر مجاز در شركت آبفای شهری استان سمنان
به گزارش روابط عمومی استان مهندس خاموشی معاون خدمات مشترکین و در ....
كمیسیون توسعه مدیریت شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی استان ، اولین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب وفاضلاب استان .....
حضور مدیر عامل شركت آب وفاضلاب شهری استان سمنان در شهرداری شاهرود
به منظور هم اندیشی و وحدت رویه فعالیتهای شهرداری شاهرود با آبفای شهری امور این شهر ....
بازدید دانشجویان از تصفیه خانه آب شرب غدیردامغان
جمعی از دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشکده شهرستان دامغان به همراه استاد این ....

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0