• EN
  • ساعت : ۱۵:۲۴:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 52
  • کد خبر : ۷۹۰۷
    /  3
استاندار سمنان از تصفیه خانه فاضلاب شهر سمنان بازدید كرد
سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان، ، محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، مهدی صمیمیان فرماندار و اعضای شورای شهر و تعدادی از مسوولان استان از تصفیهخانه فاضلاب شهر سمنان بازدید نمودند....

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، مدیرعامل شرکت گفت: این بازدید برای بررسی روند پیشرفت اجرایی طرح تکمیل تصفیهخانه فاضلاب شهر بوده که از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: توسعه ظرفیت کمی و کیفی این تصفیهخانه ۳۰ هزار متر مکعب در شبانهروز و تعداد انشعابات باقی مانده این طرح ۳۸ هزار نفر است که فرایند مزایده طرح تصفیه خانه سمنان از سال ۹۴ آغاز شدکه برنده مزایده سرمایه گذار اول، شرکت فنان تجارت بین الملل قشم با مشارکت ۲۵ درصدی شهرداری سمنان بود و خاتمه قرارداد در سال ۹۹ پیشبینی شد و عملیات انجام شده این طرح شامل سه هزار و ۸۰۰ متر شبکه فاضلاب، نصب ۲۳۰ انشعاب و احداث ۲ دایجستر است.

طاهری تاکید کرد: سرمایه گذار دوم طرح تصفیهخانه، شهرداری  سمنان است که تعهدات سرمایه گذار، اجرای شبکه اصلی و فرعی فاضلاب به طول 75 کیلومتر در مدت دو سال پیش بینی شد.

افزایش ظرفیت تصفیه خانه کمی و کیفی ، 30 هزارمتر مکعب در شبانه روز بمدت 2 سال و نصب انشعابات فاضلاب 37 هزار و 850 فقره بمدت 3 سال از دیگر این تعهدات است وعملیات انجام شده توسط شهرداری سمنان نیز شامل اجرای شبکه فاضلاب به طول 3 کیلومتر، نصب انشعابات فاضلاب به تعداد 250 فقره، اخذ پیمانکار و شروع عملیات اجرایی به طول 15 کیلومتر است و تعهدات سرمایه پذیر طرح نیز تامین فاضلاب و واگذاری پساب به میزان 350 لیتر در ثانیه به تناسب نصب انشعابات به مدت 22 سال پیش بینی شده است.

در ادامه استاندار سمنان از روند و ادامه کار و اجرای خط انتقال این تصفیه خانه بازدیدکرد و راهکارها و رهنمود های لازم را به مدیران و کارشناسان این حوزه ارائه نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0