روسای ادارات آب و فاضلاب شهرهاچاپ

روسای ادارات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

 

 

مهدی خوش‌قدم
رییس اداره آب و فاضلاب بسطام
تلفن تماس : 32523232
تلفن همراه: 09124311855
آدرس : بسطام- خیابان شهید مطهری – جنب زورخانه 
آدرس پست الکترونیک : bastam(at)sww.ir

حسن محل مانی
رییس اداره آب و فاضلاب بیارجمند
تلفن تماس : 32673714
تلفن همراه: 09127375250
آدرس دفتر : بیارجمند- بلوار فلسطین – جنب بانک ملی 
آدرس پست الکترونیک: biarjmand(at)sww.ir

علی منتظری
رییس اداره آب و فاضلاب کلاته خیج
تلفن تماس : 32553435
تلفن همراه: 09376113534
آدرس دفتر : کلاته خیج- میدان امام حسین – خیابان معلم-روبروی مدرسه 72 تن 
آدرس پست الکترونیک : kalatekhij(at)sww.ir

علیرضا مطهری نژاد
رییس اداره آب و فاضلاب مجن
تلفن تماس : 32573321
تلفن همراه: 09127734883
آدرس دفتر : مجن- بلوار شهدا 
آدرس پست الکترونیک : mojen(at)sww.ir

ابوالقاسم هنرمند
رییس اداره آب و فاضلاب امیریه
تلفن تماس : 35353266
تلفن همراه: 09125315877
آدرس دفتر : امیریه- خیابان بسیج- روبروی هنرستان کشاورزی
آدرس پست الکترونیک : amirieh(at)sww.ir

 

مهدی جمشیدی
رییس اداره آب و فاضلاب کلاته رودبار
تلفن تماس : 35327025
تلفن همراه: 09124320546
آدرس دفتر : کلاته رودبار- بلوارامام خمینی
آدرس پست الکترونیک : kalateroodbar(at)sww.ir

علیرضا یوسفیان
رییس اداره آب و فاضلاب دیباج
تلفن تماس: 35323444
تلفن همراه: 09124319644
آدرس دفتر : دیباج- محله زردوان- بلوارشهیدمفتح- روبروی مدرسه
آدرس پست الکترونیک : dibaj(at)sww.ir

حبیب اله رامه
رییس اداره آب و فاضلاب ایوانکی
تلفن تماس: 34522090
تلفن همراه: 09125316428
آدرس دفتر : بلوار شهید عبدا... سرهنگی - کوچه شهید حسن صنعتی - پلاک 2
آدرس پست الکترونیک : eyvanekey(at)sww.ir

حسین کاشفی
رییس اداره آب و فاضلاب شهمیرزاد
تلفن تماس: 33665544
تلفن همراه: 09122311366
آدرس دفتر : شهمیرزاد- جاده کمربندی - خیابان دولت - جنب بخشداری
آدرس پست الکترونیک : shahmirzad(at)sww.ir

ابراهیم همتیان
رییس اداره آب و فاضلاب درجزین
تلفن تماس: 33683447
تلفن همراه: 09123316260
آدرس دفتر : درجزین- خیابان شهرداری -  روبروی شهرداری
آدرس پست الکترونیک : darjazin(at)sww.ir

مهرداد نوری
سرپرست اداره آب و فاضلاب رضوان‌شهر
تلفن تماس:
تلفن همراه: 09196693569
آدرس دفتر : شهر رضوان - روبروی بانک کشاورزی جدید
آدرس پست الکترونیک : rezvan(at)sww.ir

 

 

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: روسای ادارات آب و فاضلاب شهرها 
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1401/05/30

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0