چاپ

ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی

در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1398/6/23با توجه به تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوب گردید به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب -مصوب 1369/10/11مجلس شورای اسلامی- واگذار گردد.

 

جزییات خبر...

 

 

 

جزییات خبر...

 

 

جزییات خبر...

 

 

جزییات خبر...

 

 

جزییات خبر...

 

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0