برنامه های دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در سال 1399

 

 •  مطالعه و ارزیابی ریسک سیستم ها و گسترش برنامه هایی برای کاهش تهدیدات بالقوه
 •  بررسی و مطالعه در زمینه ارتقاء توانمندی‌های فنی در جهت انجام بهینه امور محوله
 •  انجام مطالعات لازم در بروزرسانی مستمر وصله های امنیتی سیستم های موجود
 •  پیاده سازی سامانه های مرتبط با اطلاعات مکانی و بکارگیری فناوری های مهندسی نرم افزار، مهندسی اطلاعات(مدل داده) و مهندسی GIS در طراحی و تولید این سامانه ها
 •  شناسایی نیاز های مرتبط با GIS در واحد های مختلف و  برنامه ریزی جهت رفع نیازها
 •  توسعه و بهبود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحدها و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها
 •  برنامه ریزی استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور افزایش کارایی شبکه تحت کنترل یا بررسی و افزایش قابلیت های آن برای استفاده کاربران
 •  تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه و کاربرد سیستم اطلاعات مکانی
 •  نصب و راه اندازی نرم افزار HelpDesk  در راستای بهبود و افزایش سرعت عملکرد واحد فناوری اطلاعات
 •  شروع پروژه استاندارد سازی اتاق سرور
 •  شروع پروژه ساخت و ایجاد اتاق استاندارد ژنراتور و UPS 
 •   ایجاد زمینه های لازم جهت  پیگیری روند پروژه دریافت گواهینامه ISMS

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0