مدیران و مسئولین ستادیچاپ

 مسئولین ستادی

محمد عسگری مایانی
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن تماس : 02333435350
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد - اتاق 23
آدرس پست الکترونیک:  herasat(at)sww.ir
mayani.jpg
روح الله صابریان
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
تلفن تماس : 02331226247
آدرس دفتر : سمنان -بلوار بسیج - روبروی استانداری-مرکز 122
آدرس پست الکترونیک : ravabet(at)sww.ir
روح الله صابریان
سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتری- 122
تلفن تماس : 02331226247
آدرس دفتر : سمنان -بلوار بسیج - روبروی استانداری-مرکز 122
آدرس پست الکترونیک : e122(at)sww.ir
سید جواد کیا
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی
تلفن تماس : 02331226243
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 6
آدرس پست الکترونیک : shekayat(at)sww.ir

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 7014
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0