مدیران و مسئولین ستادیچاپ

 مسئولین ستادی

محمدعلی رضاکاظمی
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن تماس : 02333435350
تلفن همراه:09125318219
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد - اتاق 23
آدرس پست الکترونیک:  herasat(at)sww.ir
مرضیه لواف
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
تلفن تماس : 02333435220
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد (شهید دیابی) - اتاق 17
آدرس پست الکترونیک : ravabet(at)sww.ir
روح الله صابریان
مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتری- 122
تلفن تماس : 02333433954
آدرس دفتر : سمنان -بلوار بسیج - روبروی استانداری-ساختمان شماره یک (شهید دیابی)- اتاق 6
آدرس پست الکترونیک : e122(at)sww.ir
سید جواد کیا
مسئول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی
تلفن تماس : 02333440507
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 16
آدرس پست الکترونیک : shekayat(at)sww.ir

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران  
مرجع اطلاعات: معاونت مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 5190
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0