چاپ

 

شرکت در یک نگاه

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان بر اساس قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1369/10/11) در تاریخ 1371/1/22 بصورت شرکت سهامی خاص با هدف ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره‌برداري از آن، تاسیس شد.

در تاریخ 1371/1/5 اموال و دارائی‌ها و تاسیسات شهری با تعداد 63443 مشترک آب از دستگاه‌های قبلی در چارچوب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تحویل و وفق قانون تجارت آغاز بکار نموده است. در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1398/6/23با توجه به تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوب گردید به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب -مصوب 1369/10/11مجلس شورای اسلامی- واگذار گردد.

محدوده خدمات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در حال حاضر 20 شهر استان و 310 منطقه روستائي مي باشد.

 

اقلام آماری شرکت - شهریور 1399

 

ساعت کاری شرکت

 ستاد شرکت 
 شنبه تا سه شنبه 30 : 7  الی 30 : 15  - چهارشنبه  30 : 7  الی  30 : 14
 
 مناطق تابعه
شنبه تا چهار شنبه 30 : 7  الی 30 : 14 - پنجشنبه  30 : 7  الی  30 : 13
 

 


چشم انداز و استراتژی

ارتباط با ستاد شرکت

ارتباط با مناطق تابعه

معرفی اعضای هیات مدیره

معرفی معاونین شرکت

معرفی مدیران مناطق

ملاقات حضوری

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرکت در یک نگاه
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/20
شمارش تعداد بازدید 12365
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0