پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 2 اسفند 1398
چاپ

مسئوليتهاي مديرعامل

1) تمركز بر نيازمنديهاي مشتركين.
2) ابلاغ شرح وظايف كاركنان.
3) تدوين خط مشي كيفيت و ابلاغ آن.
4) تعيين نماينده مديريت و اعلام آن به همكاران.
5) تشكيل جلسات بازنگري مديريت و تعيين ميزان اثربخشي نظام مديريت كيفيت.
6) تامين منابع مورد نياز نظام مديريت كيفيت.
7) تعيين اقدامات اصلاحي در جلسات بازنگري مديريت.
8) نظارت بر حسن اجراي بهبود مستمر در نظام مديريت كيفيت.
9) تصويب انجام خريد بر اساس آئين نامه معاملات.
10) تائيد پروژه هاي توجيهي.
11) تصويب نظامنامه كيفيت
12) نظارت بر تهيه بودجه سالانه و تشكيلات و ترازنامه و حساب سود و زيان با رعايت مقررات جهت تأييد هيئت مديره
13) اداره كليه امور شركت اعم از نظارتهاي مالي، فني، محاسباتي، استخدامي، تشكيلات، معاملات، مخارج و حفظ اموال

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0