دوشنبه, 29 بهمن 1397
  • ساعت : ۹:۹:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 691
  • کد خبر : ۳۳۷۶
اولین جشنواره پشتیبان آب
امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر دارد بمنظور ....

امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر دارد بمنظور ارتقاء و بهبود بهرهوری همچنین شکوفائی ظرفیتهای بالقوه، اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب را در صنعت آب و فاضلاب کشور برگزار نماید. لذا کلیۀ همکاران، دانشجویان، اساتید، مهندسین و پژوهشگران علاقهمند میتوانند آخرین یافتههای علمی، پژوهشی، تجارب ارزندۀ خود را با محور امور کارکنان، اقدامات رفاهی، درمان و سلامت کارکنان، خدمات پشتیبانی و دبیرخانه در زمینههای: بهرهوری سازمان، توانمندسازی نیروی‏انسانی، اقتصاد مقاومتی، بررسی نقاط قوت و ضعف، عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه، حمایت از کالای ایرانی حداکثر تا 15 مردادماه سالجاری با آدرس http://www.snww.ir  به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.1.0