پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 29 مهر 1397


حریم خصوصی

تمامی اطلاعات شخصي  کاربران که از طریق فرمهاي موجود در سايت تكميل و ارسال مي شود محرمانه تلقي شده و حريم شخصي افراد كاملا محفوظ خواهد ماند.

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان        

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0