شنبه, 2 تير 1397
مناقصه
   آرشيو

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: مناقصه و مزایده
مرجع اطلاعات: دفتر حقوقی و امور قراردادها
ویرایش کننده : کارشناس امور قراردادها  ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش:
مناقصه و مزایده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
2-97 عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود مناقصه 1397/03/211397/10/061397/03/261397/04/05مشاهده اطلاعات کامل
1-97نصب انشعابات آب شهرستان سمنان مناقصه 1397/03/121397/10/021397/03/201397/03/30مشاهده اطلاعات کامل
63-96احداث شبکه برق رسانی به چهار حلقه چاه آب شرب منطقه سوکان سمنان یک مرحله ای 1396/12/261397/07/181397/01/051397/01/15مشاهده اطلاعات کامل
62-96بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب و شبکه و تاسیسات شهرهای دامغان،گرمسار،شاهرود و مهدیشهر مناقصه 1396/12/161397/07/011396/12/211397/01/05مشاهده اطلاعات کامل
61-96عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر شهمیرزاد مناقصه 1396/11/231397/05/081396/11/271396/12/07مشاهده اطلاعات کامل
60-96خط انتقال آب از پارک سوکان (جمع آوری خطوط انتقال آب از چاهها) یک مرحله ای 1396/11/071397/05/241396/11/121396/11/23مشاهده اطلاعات کامل
59-96عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب بین لاگونهای ته نشینی و حوضچه های کلر زنی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان شاهرود مناقصه 1396/10/091396/10/261396/10/141396/10/24مشاهده اطلاعات کامل
58-96خرید آب ژاول مناقصه 1396/10/021396/10/181396/10/051396/10/16مشاهده اطلاعات کامل
57-96خرید لوازم و تجهیزات برقی مناقصه 1396/09/221397/01/091396/09/261396/10/06مشاهده اطلاعات کامل
56-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان گرمسار(تجدید) مناقصه 1396/09/071396/09/261396/09/121396/09/22مشاهده اطلاعات کامل
55-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان دامغان مناقصه 1396/08/291396/09/191396/09/041396/09/14مشاهده اطلاعات کامل
54-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان بسطام مزايده 1396/08/301396/09/231396/09/111396/09/21مشاهده اطلاعات کامل
53-96انجام امور خدماتی و پشتیبانی مناقصه 1396/08/141396/09/021396/08/201396/08/30مشاهده اطلاعات کامل
52-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان شاهرود مناقصه 1396/08/131396/08/301396/08/171396/08/27مشاهده اطلاعات کامل
51-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان گرمسار مزايده 1396/08/131396/08/301396/08/171396/08/27مشاهده اطلاعات کامل
50-96فروش 3 خودرو حراج حضوری مزايده 1396/08/131396/08/141396/08/131396/08/13مشاهده اطلاعات کامل
49-96خرید لوازم و تجهیزات برقی فراخوان 1396/07/221396/08/091396/07/261396/08/06مشاهده اطلاعات کامل
48-96نصب انشعابات فاضلاب شاهرود منطقه 2 مناقصه 1396/07/191396/08/091396/07/241396/08/06مشاهده اطلاعات کامل
47-96نصب انشعابات فاضلاب شاهرود منطقه 1 مناقصه 1396/07/191396/08/081396/07/241396/08/06مشاهده اطلاعات کامل
46-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان گرمسار مناقصه 1396/07/191396/08/081396/07/241396/08/06مشاهده اطلاعات کامل
45-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان سرخه(تجدید) مناقصه 1396/07/181396/08/071396/07/231396/08/03مشاهده اطلاعات کامل
41-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان سرخه دو مرحله ای 1396/06/251396/07/121396/06/291396/07/10مشاهده اطلاعات کامل
41-96بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری از شبکه توزیع و انشعابات شهر سمنان دو مرحله ای 1396/05/241396/06/121396/05/291396/06/08مشاهده اطلاعات کامل
42-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 1396/05/111396/05/291396/05/161396/05/26مشاهده اطلاعات کامل
41-96انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری ازطرح آبرسانی چشمه روزیه به سمنان مناقصه 1396/05/041396/05/231396/05/101396/05/21مشاهده اطلاعات کامل
40-96 نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود مناقصه 1396/05/041396/05/231396/05/101396/05/21مشاهده اطلاعات کامل
39-96حفاری دستی چاه در رودخانه روزیه منطقه شهسوار مناقصه 1396/05/041396/05/241396/05/101396/05/21مشاهده اطلاعات کامل
38-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف یک مرحله ای 1396/05/071396/05/251396/05/121396/05/22مشاهده اطلاعات کامل
37-96خرید لوله چدن داکتیل یک مرحله ای 1396/05/071396/05/241396/05/121396/05/22مشاهده اطلاعات کامل
36-96نصب انشعاب فاضلاب مهدیشهر یک مرحله ای 1396/04/131396/04/291396/04/171396/04/27مشاهده اطلاعات کامل
35-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و سامانه GIs و 122 آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 1396/04/101396/04/261396/04/141396/04/24مشاهده اطلاعات کامل
34-96لوله فولادی یک مرحله ای 1396/04/041396/04/211396/04/091396/04/19مشاهده اطلاعات کامل
33-96خرید لوله چدن داکتیل سایز mm 200 یک مرحله ای 1396/04/041396/04/221396/04/091396/04/19مشاهده اطلاعات کامل
32-96خرید لوله پلی اتیلن سایز mm 200 یک مرحله ای 1396/04/041396/04/211396/04/091396/04/19مشاهده اطلاعات کامل
31-96خرید کابل یک مرحله ای 1396/04/031396/04/201396/04/071396/04/17مشاهده اطلاعات کامل
30-96اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ فردوسی و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 1396/03/311396/04/201396/04/071396/04/17مشاهده اطلاعات کامل
29-30اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ 17 شهریور و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 1396/03/311396/04/191396/04/071396/04/17مشاهده اطلاعات کامل
28-96اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ رزمندگان و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 1396/03/311396/04/191396/04/071396/04/17مشاهده اطلاعات کامل
27-96طرح آبرسانی به زون 3 شهر شاهرود یک مرحله ای 1396/03/271396/04/141396/03/311396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
26-96اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان تا فدک شهر شاهرود یک مرحله ای 1396/03/271396/04/131396/03/311396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
25-96خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف یک مرحله ای 1396/03/271396/04/131396/03/311396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
24-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف یک مرحله ای 1396/03/271396/04/121396/03/311396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
23-96احداث مخزن 1000 متر مکعبی بسطام و ابنیه های جانبی یک مرحله ای 1396/03/271396/04/121396/03/311396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
22-96اجرای فاضلاب شهر مهدیشهر یک مرحله ای 1396/03/251396/04/121396/03/301396/04/10مشاهده اطلاعات کامل
21-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و سامانه GIs و 122 آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 1396/02/301396/04/041396/03/211396/03/31مشاهده اطلاعات کامل
20-96آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط "تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه،ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال،سیستم کنترل و ابزار دقیق و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر دامغان به روش "pc دو مرحله ای 1396/03/201396/06/101396/03/241396/04/07مشاهده اطلاعات کامل
19-96قرائت کنتور و توزیع قبوض مناقصه 1396/03/061396/06/241396/03/101396/03/20مشاهده اطلاعات کامل
18-96احداث مخزن 5000 مترمکعبی سرخه مناقصه 1396/03/111396/06/281396/03/171396/03/27مشاهده اطلاعات کامل
17-96خرید لوله فولادی مناقصه 1396/03/041396/06/211396/03/091396/03/20مشاهده اطلاعات کامل
16-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف مناقصه 1396/03/041396/06/211396/03/091396/03/20مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0