پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 دی 1397
مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
24-97مزایده فروش املاک  جديد! مزايده 1397/10/221397/11/071397/10/261397/11/06مشاهده اطلاعات کامل
22-97مزایده عمومی فروش پساب خروجی از تاسیسات نمک زدایی (RO) شهرسرخه  جديد! مزايده 1397/10/221398/02/091397/10/291397/11/09مشاهده اطلاعات کامل
23-97خرید کنتورآب سایز "2/1 مناقصه 1397/10/221398/02/081397/10/261397/11/07مشاهده اطلاعات کامل
21-97اجرای خط انتقال آب از پارک سوکان به شبکه توزیع داخل شهر سمنان یک مرحله ای 1397/10/181398/02/071397/10/231397/11/03مشاهده اطلاعات کامل
20-97حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شاهرود یک مرحله ای 1397/10/161398/02/011397/10/201397/10/30مشاهده اطلاعات کامل
19-97 " عمليات اجرايي بخشي از شبـكه جمع آوري فاضـلاب شهـر شاهرود " (خيابانهاي رودكي و يونسيان با کوچه های اطراف) مناقصه 1397/10/111397/10/301397/10/171397/10/29مشاهده اطلاعات کامل
11-97عملیات آبرسانی از چشمه روزیه به سمنان دو مرحله ای 1397/07/071398/01/241397/07/111397/07/21مشاهده اطلاعات کامل
10-97عملیات تعمیرات و نگهداری و بازسازی شبکه توزیع و انشعاب آب شهر سمنان دو مرحله ای 1397/07/071398/01/231397/07/111397/07/21مشاهده اطلاعات کامل
8-97" عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهمیرزاد به طول 2200متر مناقصه 1397/07/031398/01/211397/07/081397/07/18مشاهده اطلاعات کامل
7-97 " عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهمیرزاد به طول 2700متر مناقصه 1397/07/031398/01/211397/07/081397/07/18مشاهده اطلاعات کامل
6-97آگهی مزایده حضوری حراج مزايده 1397/06/111397/12/141397/06/131397/06/14مشاهده اطلاعات کامل
5-97فروش یک باب واحد تجاری امور آب و فاضلاب گرمسار مزايده 1397/05/061397/11/211397/05/101397/05/20مشاهده اطلاعات کامل
4-97تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامغان به روش بیع متقابل مزايده 1397/04/301397/12/111397/05/081397/06/10مشاهده اطلاعات کامل
4-97قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی مناقصه 1397/04/251397/11/101397/04/301397/05/09مشاهده اطلاعات کامل
3-97عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود مناقصه 1397/04/131397/10/301397/04/181397/04/30مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0