پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 29 مهر 1397
مناقصه و مزایده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
11-97عملیات آبرسانی از چشمه روزیه به سمنان دو مرحله ای 1397/07/071398/01/241397/07/111397/07/21مشاهده اطلاعات کامل
10-97عملیات تعمیرات و نگهداری و بازسازی شبکه توزیع و انشعاب آب شهر سمنان دو مرحله ای 1397/07/071398/01/231397/07/111397/07/21مشاهده اطلاعات کامل
8-97" عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهمیرزاد به طول 2200متر مناقصه 1397/07/031398/01/211397/07/081397/07/18مشاهده اطلاعات کامل
7-97 " عملیات اجرایی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر شهمیرزاد به طول 2700متر مناقصه 1397/07/031398/01/211397/07/081397/07/18مشاهده اطلاعات کامل
6-97آگهی مزایده حضوری حراج مزايده 1397/06/111397/12/141397/06/131397/06/14مشاهده اطلاعات کامل
5-97فروش یک باب واحد تجاری امور آب و فاضلاب گرمسار مزايده 1397/05/061397/11/211397/05/101397/05/20مشاهده اطلاعات کامل
4-97تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامغان به روش بیع متقابل مزايده 1397/04/301397/12/111397/05/081397/06/10مشاهده اطلاعات کامل
4-97قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات بدهی مناقصه 1397/04/251397/11/101397/04/301397/05/09مشاهده اطلاعات کامل
3-97عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود مناقصه 1397/04/131397/10/301397/04/181397/04/30مشاهده اطلاعات کامل
2-97 عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود مناقصه 1397/03/211397/10/061397/03/261397/04/05مشاهده اطلاعات کامل
1-97نصب انشعابات آب شهرستان سمنان مناقصه 1397/03/121397/10/021397/03/201397/03/30مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0