يکشنبه, 29 مهر 1397
عنوان : اولین جشنواره پشتیبان آب
کد خبر : ۳۳۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ 
ساعت : ۹:۹:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر دارد بمنظور ارتقاء و بهبود بهرهوری همچنین شکوفائی ظرفیتهای بالقوه، اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب را در صنعت آب و فاضلاب کشور برگزار نماید. لذا کلیۀ همکاران، دانشجویان، اساتید، مهندسین و پژوهشگران علاقهمند میتوانند آخرین یافتههای علمی، پژوهشی، تجارب ارزندۀ خود را با محور امور کارکنان، اقدامات رفاهی، درمان و سلامت کارکنان، خدمات پشتیبانی و دبیرخانه در زمینههای: بهرهوری سازمان، توانمندسازی نیروی‏انسانی، اقتصاد مقاومتی، بررسی نقاط قوت و ضعف، عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه، حمایت از کالای ایرانی حداکثر تا 15 مردادماه سالجاری با آدرس http://www.snww.ir  به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.


تعداد بازدید : 649

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0