پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نصب تجهیزات کاهنده مصرف

مشترک گرامی

به منظور بهینه نمودن مصرف آب شرکت آب و فاضلاب اقدام به انتخاب سرمایه گذار برای تهیه و نصب ترموستات و سایبان برای کولر ، سرشیرهای کاهنده مصرف ، سردوش و شیر اهرمی دوش و سینک ظرفشوئی نموده است که در صورت تمایل نسبت به نصب آنها در منزل شما اقدام می گردد .

لازم به ذکر است هزینه های مربوط به طور اقساط 24 ماه در قبوض آب بهای شما دریافت می گردد . ضمناً با نصب اقلام فوق و کاهش مصرف آب که شرح آن در ذیل آمده است قطعاً مبلغ اقساط لوازم از مبلغ کاهش آب بهای شما کمتر خواهد بود .

1- نصب ترموستات و سایبان کولر حداقل 28 % از مصرف کولر شما را کاهش می دهد .
2- نصب سرشیرهای کاهنده مصرف و سردوش و شیرهای اهرمی 50 % از مصرف واحد شما را کاهش می دهد .

بنابراین در صورتی که متوسط مصرف ماهانه اشتراک شما 40 متر مکعب باشد قطعا با نصب لوازم فوق ماهیانه بیش از 20 متر مکعب کاهش مصرف خواهید داشت و از صورتحساب آب بهای شما به مبلغ حداقل 300000 ریال کاسته می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02331226274 "دفتر مدیریت آب به حساب نیامده" تماس بگیرید.


شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: تاریخچه و هدف 
مرجع اطلاعات: معاونت بهره برداری
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1395/09/17
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0