پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه های اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

سیاست اول ) مدیریت تقاضای آب
برنامه ها :
1. تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه¬گیری حجمی در کلیه مصارف.(بهره برداری)
2. نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها.(بهره برداری)
3. حمایت از طرح¬های کاهش مصرف آب شرب و بهداشتی.(مشترکین)
4. ایجاد سامانه¬های نوین تأمین و توزیع آب شرب.( بهره برداری)
5. زون بندی شبکه و نصب فشار شکن ها(بهره برداری)
6.تجزیه و تحلیل اتفاقات و کاهش زمان و تعداد(بهره برداری)

سیاست دوم) اصلاح ساختار تأمین منابع آب
برنامه ها :
1. مهندسی مجدد منابع و تاسیسات به منظور افزایش تولید( بهره برداری و مهندسی)
2. توسعه بهره برداری از آبهای غیرمتعارف از قبیل پسابها، ( بهره برداری)
3. تقویت منابع از طریق پیگیری اجرای طرحهای آب خیز داری توسط سازمانهای زیربط ( بهره برداری)
4. کاهش سهم هزینه انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب(بهره برداری)
5. بکارگیری مشوقها و تمهیدات لازم برای جذب سرمایه و مشارکت بخش غیردولتی ( همه بخشها)
6. حفاظت از منابع از طریق حصار کشی و فنس و دوربین گذاری( حراست)
7. اولویت بندی و تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام .(مهندسی)

سیاست سوم ) اصلاح الگوی مصارف آب
برنامه ها :
1. تعیین ضوابط و استاندارهای الگوی مصرف در کاربری های مختلف.(مشترکین)
2. استفاده گسترده از فناوری های نوین و دانش به منظور کاهش مصرف آب در تولیدات صنعتی (برنامه ریزی)
3. کاهش مصرف سرانه و هدررفت آب ( مشترکین و بهره برداری)
4. اصلاح نظام تعرفه گذاری آب در مصارف مختلف با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.( مشترکین)
5. افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی.(روابط عمومی)

سیاست چهارم ) ارتقای بهره وری 
برنامه ها :
1. ارتقاء سامانه 122 و پاسخگویی مناسب( بهره برداری و برنامه ریزی)
2. توانمندسازی پیمانکاران و واگذاری امور تصدی به بخش خصوصی(همه بخشها)
3. شفاف‏سازی هزینه تمام شده  طرحها ی آب فاضلاب.( مالی)
4.کاهش دوره وصول مطالبات  و کنتورهای خراب(مشترکین)
5. ارتقاء سیستمهای مکانیزه وفن آوری اطلاعات در افزایش فعالیت های غیر حضوری در شرکت (برنامه ریزی)
6. توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در زمینه تامین، انتقال و مصرف برق.(فنی و بهره برداری)
7. حمایت از تولید وسایل کم آب بر و کاهنده مصرف آب.(برنامه ریزی)
8.استفاده حداکثری از موجودیهای انبار و اموال جهت پروژه ها(فنی و بهره برداری) 


شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: برنامه های اقتصاد مقاومتی  
مرجع اطلاعات: کمیته اقتصاد مقاومتی شرکت
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1395/01/23
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0