پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 23 آذر 1398
چاپ

معرفی و ارتباط با کارشناسان سایت

سمت کارشناس نام تلفن تماس
کارشناس فنی سایت سعیده حسن آبادی 33449117  الی 21
داخلی 253
کارشناس مشترکین محمدطاهر طاهران پور 33449117  الی 21
داخلی 240
کارشناس آمار ملیحه سادات ملک جعفریان 33449117  الی 21
داخلی 204
دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری ملیحه سادات ملک جعفریان 33449117  الی 21
داخلی 204
کارشناس قراردادها محمد صوفی آبادی 33449117  الی 21
داخلی 210
کارشناس روابط عمومی شهرام نور 33449117  الی 21
داخلی 219
دفتر بحران مجید شاهورانی نسب 33449117  الی 21
داخلی 282
کارشناس بررسی‌های اقتصادی سحر صفرپور 33449117  الی 21
داخلی 206
کارشناس GIS مجتبی طیبی 33449117  الی 21
داخلی 203

پیش شماره تلفن های استان سمنان 023 می باشد

5.3.11.0
V5.3.11.0