پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

معرفی و ارتباط با کارشناسان سایت

سمت کارشناس نام تلفن تماس
کارشناس فنی سایت سعیده حسن آبادی 31226253  
کارشناس مشترکین محمدطاهر طاهران پور 31226240 
کارشناس آمار ملیحه سادات ملک جعفریان 31226204
دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری ملیحه سادات ملک جعفریان 31226204
کارشناس قراردادها محمد صوفی آبادی 31226212
کارشناس روابط عمومی شهرام نور 31226216
دفتر بحران مجید شاهورانی نسب 33347067
کارشناس بررسی‌های اقتصادی سحر صفرپور 31226244
کارشناس GIS مجتبی طیبی 31226282

پیش شماره تلفن های استان سمنان 023 می باشد

شمارش تعداد بازدید 5745
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0