پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

شرکت در یک نگاه

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ1369/10/11) در تاریخ 1371/1/22 بصورت شرکت سهامی خاص با هدف، ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب همچنين بهره برداري از آن تاسیس شد. در تاریخ1371/1/5 اموال و دارائیها و تاسیسات شهری با تعداد 63443 مشترک آب از دستگاههای قبلی در چارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب تحویل و وفق قانون تجارت آغاز بکار نموده است. **محدوده خدمات شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در حال حاضر 19 شهر استان و 20 منطقه روستائي مي باشد.

ساعت کاری شرکت

 ستاد شرکت 
 شنبه تا سه شنبه 30 : 7  الی 30 : 15  - چهارشنبه  30 : 7  الی  30 : 14

 مناطق تابعه
شنبه تا چهار شنبه 30 : 7  الی 30 : 14 - پنجشنبه  30 : 7  الی  30 : 13 

چشم انداز و استراتژی

ارتباط با ستاد شرکت

ارتباط با مناطق تابعه

معرفی اعضای هیات مدیره

معرفی معاونین شرکت

معرفی مدیران مناطق

ملاقات حضوری

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرکت در یک نگاه
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/06/25
شمارش تعداد بازدید 5383
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0