پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 29 بهمن 1397


حریم خصوصی

تمامی اطلاعات شخصي  کاربران که از طریق فرمهاي موجود در سايت تكميل و ارسال مي شود محرمانه تلقي شده و حريم شخصي افراد كاملا محفوظ خواهد ماند.

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان        

V5.2.1.0