پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 مرداد 1398
آمار و عملکرد

  شناسنامه صفحه اصلی

   

  مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
  عنوان صفحه: نظامنامه آماری
  ویرایش کننده : کارشناس آمار    ارتباط با کارشناس
  تاریخ آخرین ویرایش: در اسناد ارائه شده است
  تاريخ ايجاد : 1396/06/26 اندازه پرونده: 633170 bytes

   5.3.6.0
   V5.3.6.0