پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مناقصه و مزایدهچاپ
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
99-7فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامغان به روش بیع متقابل جديد! مزايده 1399/09/081399/10/131399/09/191399/10/10مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: مناقصه و مزایده
مرجع اطلاعات: دفتر حقوقی و امور قراردادها
ویرایش کننده : کارشناس امور قراردادها  ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش:
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0