پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

مدیران امور شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محمدحسین کاشی
مدیرامور آبفاي شهرستان سمنان
تلفن تماس : 02333345003
آدرس دفتر : سمنان- بلوار وليعصر - خيابان بعثت- امور آبفا سمنان - طبقه دوم - اتاق 1
آدرس پست الکترونیک : semnan(at)sww.ir

ابراهيم باقري
مدير امور آبفاي شهرستان شاهرود
تلفن تماس : 02332342300
آدرس دفتر : شاهرود-خيابان امام-خيابان سامان- امور آبفا شاهرود - طبقه دوم - اتاق 4
آدرس پست الکترونیک:shahroud(at)sww.ir
سید ابوالحسن مطهری
مدير امور آبفاي شهرستان گرمسار
تلفن تماس : 02334220048
آدرس دفتر : گرمسار-بلوار شهید بهشتی - خیابان حبله رود- امور آبفا گرمسار -طبقه اول- اتاق 3
آدرس پست الکترونیک : garmsar(at)sww.ir
ابولقاسم هنرمند
مدير امور آبفاي شهرستان دامغان
تلفن تماس : 02335252207
آدرس دفتر : دامغان-ميدان امام حسين-روبروي جهاد كشاورزي - امور ابفا دامغان -طبقه دوم - اتاق 3
آدرس پست الکترونیک : damghan(at)sww.ir
محمدحسین مالکی
مدير امور آبفاي شهرستان مهدیشهر
تلفن تماس : 02333628841
آدرس دفتر : مهديشهر- خيابان صاحب الزمان- امور آبفا مهدیشهر - طبقه همکف- اتاق 4
آدرس پست الکترونیک : mahdishahr(at)sww.ir
 
مجید فیض
مدير امور آبفاي شهرستان سرخه
تلفن تماس : 02333613581
آدرس دفتر :سرخه-بلوار بسيج - امور آبفا سرخه - اتاق1
آدرس پست الکترونیک : sorkheh(at)sww.ir
محمدرضا عباسی
مدير امور آبفاي شهرستان میامی
تلفن تماس:02332623122
آدرس دفتر : میامی - میدان امام رضا (ع) - بلوار مهارت - امور آبفا میامی - اتاق 1
آدرس پست الکترونیک : mayamey(at)sww.ir

داریوش چهارپاشلو
مدير امور آبفاي شهرستان آرادان
تلفن تماس:02334544335
آدرس دفتر : آرادان- خيابان بيست و دو متري خيابان شهيد نواب صفوي - امور آبفا آرادان - اتاق 2
آدرس پست الکترونیک : aradan(at)sww.ir

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران
مرجع اطلاعات: معاون مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/02/02
شمارش تعداد بازدید 5477
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0