پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

اعضای هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

محمد طاهری
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
تلفن تماس : 02333452831
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 5
آدرس پست الکترونیک: modir(at)sww.ir
غلامرضا قدس
معاون مالی پشتیبانی و عضو هیات مدیره
تلفن تماس : 02331226220
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد
آدرس پست الکترونیک : g.ghods(at)sww.ir
سعید ناجی
عضو هيات مديره
تلفن تماس : 0233345283
آدرس دفتر : استانداری سمنان - دفتر معاونت عمرانی
آدرس پست الکترونیک : info(at)sww.ir
محمدرضا محسنی
معاون برنامه ریزی و عضو علی البدل هیات مدیره
تلفن تماس : 02331226205
آدرس دفتر : ساختمان شماره یک ستاد- اتاق 1
آدرس پست الکترونیک : m.mohseni(at)sww.ir

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: معرفی مدیران
مرجع اطلاعات: معاون مالی و پشتیبانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/07/01
شمارش تعداد بازدید 5005
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0