پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ

مسئوليتهاي رئيس بهره برداري شبكه و تأسيسات شهرستان ها :

1)  نظارت بر چگونگي اجراي فعاليتهاي بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب، برنامه ريزي جهت توسعه و اصلاح شبكه هاي توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب و تعمير و نگهداري تاسيسات مربوطه. 
2)  نظارت و كنترل به رعايت مقررات ايمني و بكارگيري لوازم حفاظتي در حين انجام كار توسط كاركنان تحت سرپرستي.

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: شرح وظایف معاونین و مدیران
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/12/16
شمارش تعداد بازدید 5241
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0