پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چاپ
 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: چارت سازمانی 
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
ویرایش کننده : کارشناس سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1396/02/09
شمارش تعداد بازدید 5528
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0