پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاریخ انتشار : 1392/05/13 اندازه پرونده: 1052117 bytes

 

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: آیین نامه عملیاتی
مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
شمارش تعداد بازدید 4524
5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0