پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


   

  شناسنامه صفحه

  عنوان صفحه: آیین نامه عملیاتی
  مرجع اطلاعات: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری
  ویرایش کننده : کارشناس فنی سایت   ارتباط با کارشناس
  تاریخ آخرین ویرایش: 1399/07/23
  شمارش تعداد بازدید 3745
  5.7.2.0
  گروه دورانV5.7.2.0