جمعه, 9 خرداد 1399
  • ساعت : ۸:۱۶:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 595
  • کد خبر : ۳۵۲۱
    /  2
حضور معاون بهره برداری شركت آبفا شهری استان سمنان در صدا و سیما ی مركزاستان
حضور معاون بهره برداری شرکت آبفا شهری استان سمنان در صدا و سیما ی مرکزاستان
به گزارش روابط عمومی آبفای استان مهندس نادر قدس معاون بهره برداری شرکت در صدا ....

به گزارش روابط عمومی  آبفای استان  مهندس نادر قدس معاون بهره برداری  شرکت در صدا و سیمای مرکز  استان سمنان حضور یافت

معاون بهره برداری شرکت اظهار داشت  : برای تامین آب شرب مناطق مختلف  استان در سال 97 ، پنج حلقه چاه  در شاهرود حفاری شده و  همچنین  در سایر شهرهای استان هفت حلقه چاه  حفاری گردیده است  

 قدس گفت : در سال گذشته  در شهر سمنان و شهر شاهرود  ، دچار بحران آب  بودیم  که  در سال جاری  ان شاء ا... کمبود آب نخواهیم داشت ولی از شهروندان محترم کماکان تقاضا داریم که در کاهش مصرف و رعایت الگوی مصرف اقدام نمایند ، هرمقدار ما بتوانیم مصرف را کاهش دهیم منابع زیر زمینی پایدار می ماند و برای  آینده گان حفظ خواهد شد. همچنین با توجه به بارندگی های اخیر به دبی چشمه ها و قنوات سطحی افزوده شده   است  و در حال حاضر از آنها استفاده می کنیم و در عوض چاههای عمیق را کمتر در مدار بهره برداری قرار می گیرد و این کمک می کند که افت سفره های زیر زمینی را نداشته باشیم .

 وی خاطر نشان کرد با افزایش بارندگی ها  اخیر  ، آب چشمه روزیه حدود 300 لیتر در ثانیه   افزایش داشته و به دبی آن افزوده شده است  و ان شاءا... در سال جاری مشکل آب شرب  در شهر سمنان نخواهیم داشت و در شهر شاهرود هم 100 لیتردر ثانیه  افزایش تامین بزودی اقدام می شود  ولی نیاز ما بیشتر از این 100 لیتر بود ه ، منابع تامین آب شاهرود همه زیرزمینی و چاههای عمیق هستند افزایش بارندگی تاثیر کمی به منابع زیر زمینی داشته است  و این بارندگی ها به منابع سطحی و چشمه ها اثر گذار بوده و  سریعتر دبی آنها افزایش پیدا می کند  و در سایر شهرهای استان مشکلی برای تامین آب نداریم و  ان شاءا... در سایر شهرهای استان  بتوانیم کما فی السابق تامین آب شرب کافی برای شهروندان محترم  داشته باشیم .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0