جمعه, 24 آذر 1396

معرفی و ارتباط با کارشناسان سایت

سمت کارشناس نام تلفن تماس
کارشناس فنی سایت سعیده حسن آبادی 33449117  الی 21
داخلی 253
کارشناس مشترکین محمدطاهر طاهران پور 33449117  الی 21
داخلی 240
کارشناس آمار ملیحه ملک جعفریان 33449117  الی 21
داخلی 235
کارشناس تحقیقات سعید کرکه آبادی 33449117  الی 21
داخلی 235
کارشناس قراردادها علیرضا فخار 33449117  الی 21
داخلی 210
کارشناس روابط عمومی شهرام نور 33449117  الی 21
داخلی 219
دفتر بحران اندیشه محمودیان 33449117  الی 21
داخلی 282
کارشناس بررسی‌های اقتصادی سحر صفرپور 33449117  الی 21
داخلی 206

پیش شماره تلفن های استان سمنان 023 می باشد

شمارش تعداد بازدید 2172

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0