جمعه, 24 آذر 1396

شناسنامه صفحه

عنوان صفحه: مناقصه و مزایده
مرجع اطلاعات: دفتر حقوقی و امور قراردادها
ویرایش کننده : کارشناس امور قراردادها  ارتباط با کارشناس
تاریخ آخرین ویرایش:

مناقصه و مزایده چاپ...

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
56-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان گرمسار(تجدید) مناقصه 07/09/139626/09/139612/09/139622/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
55-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان دامغان مناقصه 29/08/139619/09/139604/09/139614/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
54-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان بسطام مزايده 30/08/139623/09/139611/09/139621/09/1396مشاهده اطلاعات کامل
53-96انجام امور خدماتی و پشتیبانی مناقصه 14/08/139602/09/139620/08/139630/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
52-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان شاهرود مناقصه 13/08/139630/08/139617/08/139627/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
51-96فروش ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان گرمسار مزايده 13/08/139630/08/139617/08/139627/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
50-96فروش 3 خودرو حراج حضوری مزايده 13/08/139614/08/139613/08/139613/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
49-96خرید لوازم و تجهیزات برقی فراخوان 22/07/139609/08/139626/07/139606/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
48-96نصب انشعابات فاضلاب شاهرود منطقه 2 مناقصه 19/07/139609/08/139624/07/139606/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
47-96نصب انشعابات فاضلاب شاهرود منطقه 1 مناقصه 19/07/139608/08/139624/07/139606/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
46-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان گرمسار مناقصه 19/07/139608/08/139624/07/139606/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
45-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان سرخه(تجدید) مناقصه 18/07/139607/08/139623/07/139603/08/1396مشاهده اطلاعات کامل
41-96بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان سرخه دو مرحله ای 25/06/139612/07/139629/06/139610/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
41-96بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری از شبکه توزیع و انشعابات شهر سمنان دو مرحله ای 24/05/139612/06/139629/05/139608/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
42-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 11/05/139629/05/139616/05/139626/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
41-96انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری ازطرح آبرسانی چشمه روزیه به سمنان مناقصه 04/05/139623/05/139610/05/139621/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
40-96 نصب انشعابات آب شهرستان شاهرود مناقصه 04/05/139623/05/139610/05/139621/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
39-96حفاری دستی چاه در رودخانه روزیه منطقه شهسوار مناقصه 04/05/139624/05/139610/05/139621/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
38-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف یک مرحله ای 07/05/139625/05/139612/05/139622/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
37-96خرید لوله چدن داکتیل یک مرحله ای 07/05/139624/05/139612/05/139622/05/1396مشاهده اطلاعات کامل
36-96نصب انشعاب فاضلاب مهدیشهر یک مرحله ای 13/04/139629/04/139617/04/139627/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
35-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و سامانه GIs و 122 آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 10/04/139626/04/139614/04/139624/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
34-96لوله فولادی یک مرحله ای 04/04/139621/04/139609/04/139619/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
33-96خرید لوله چدن داکتیل سایز mm 200 یک مرحله ای 04/04/139622/04/139609/04/139619/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
32-96خرید لوله پلی اتیلن سایز mm 200 یک مرحله ای 04/04/139621/04/139609/04/139619/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
31-96خرید کابل یک مرحله ای 03/04/139620/04/139607/04/139617/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
30-96اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ فردوسی و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 31/03/139620/04/139607/04/139617/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
29-30اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ 17 شهریور و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 31/03/139619/04/139607/04/139617/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
28-96اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود (خ رزمندگان و فرعی های مربوطه) یک مرحله ای 31/03/139619/04/139607/04/139617/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
27-96طرح آبرسانی به زون 3 شهر شاهرود یک مرحله ای 27/03/139614/04/139631/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
26-96اجرای خط انتقال آب از فرهنگیان تا فدک شهر شاهرود یک مرحله ای 27/03/139613/04/139631/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
25-96خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف یک مرحله ای 27/03/139613/04/139631/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
24-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف یک مرحله ای 27/03/139612/04/139631/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
23-96احداث مخزن 1000 متر مکعبی بسطام و ابنیه های جانبی یک مرحله ای 27/03/139612/04/139631/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
22-96اجرای فاضلاب شهر مهدیشهر یک مرحله ای 25/03/139612/04/139630/03/139610/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
21-96تله متری و کنترل از راه دور چاهها و تاسیسات و سامانه GIs و 122 آبفای شهرستان سرخه یک مرحله ای 30/02/139604/04/139621/03/139631/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
20-96آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط "تکمیل عملیات ساختمانی و تهیه،ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال،سیستم کنترل و ابزار دقیق و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر دامغان به روش "pc دو مرحله ای 20/03/139610/06/139624/03/139607/04/1396مشاهده اطلاعات کامل
19-96قرائت کنتور و توزیع قبوض مناقصه 06/03/139624/06/139610/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
18-96احداث مخزن 5000 مترمکعبی سرخه مناقصه 11/03/139628/06/139617/03/139627/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
17-96خرید لوله فولادی مناقصه 04/03/139621/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
16-96خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف مناقصه 04/03/139621/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
15-96خرید لوله چدن داکتیل در سایزهای مختلف مناقصه 04/03/139622/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
14-96مخزن 1000 مترمکعبی مهدیشهر مناقصه 04/03/139624/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
13-96خط انتقال آب خروجی از مخزن 2000 ایوانکی مناقصه 04/03/139623/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
12-96تعمیرات الکتروپمپ شناور (سمنان،مهدیشهر،گرمسار،سرخه) مناقصه 06/03/139627/06/139611/03/139621/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
11-96تعمیرات الکتروپمپ شناور (شاهرود و دامغان) مناقصه 06/03/139627/06/139611/03/139621/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
10-96خرید کابل مناقصه 04/03/139622/06/139609/03/139620/03/1396مشاهده اطلاعات کامل
9-96آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط بهره برداری از شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (تمدید) فراخوان 30/01/139618/02/139606/02/139616/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
8-96تهیه و توزیع 6500 کنتور دو مرحله ای 23/01/139611/02/139628/01/139609/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
7-96اقلام ضایعاتی شهر سمنان مزايده 27/01/139617/02/139602/02/139613/02/1396مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0